Tips bij verkoop

Van groot belang voor u als verkoper is dat u tijdig begint met  het "verkoopklaar" maken van uw horecabedrijf. Een koper let daarbij met name op "wat kan c.q. wordt er verdiend ?" De reeds gegeneerde winst- en verliescijfers over de laatste drie jaren vormen hierbij vaak het uitgangspunt. Van belang voor u als ondernemer is zich te realiseren dat bij de waardering, iedere koper, accountant, bank, makelaar, ect. kijkt naar de winst- en verliescijfers. Daarbij is van belang:

-Een koper is maar beperkt bereid om te betalen voor iets dat hij zelf nog moet presteren;

-Hoe meer er verdiend wordt, des te meer een koper wil betalen;

-Een koper betaalt niet voor opbrengsten die niet opgenomen zijn de jaarrekening;

-De mate van zekerheid: hoe meer zekerheid een koper heeft hoe meer hij wil betalen.

Bij verkoop dient u als ondernemer te zorgen voor een maximale omzet en minimale kosten. Immers hoe groter de ruimte tussen de omzet en kosten, hoe meer geld beschikbaar is voor kapitaalsdekking (operationele cashflow) en hoe meer een koper kan c.q. wil betalen.

Vaak wordt er aangegeven hoeveel extra winst een bedrijf nog kan genereren, echter door de keuze van de huidige ondernemer wordt dit thans niet gepresteerd. Voor een koper is dit belangrijk om te weten, echter hij zal maar beperkt bereid zijn om te betalen voor iets dat hij zelf nog moet presteren. Hij betaalt immers niet voor een sigaar uit eigen doos ! Hoe meer er verdiend wordt, des te meer een koper wil betalen. Dit aspect speelt ook een belangrijke rol voor het verkrijgen van een financiering voor de koper !

Het spreekt voor zich dat een verkoper geen grote investeringen moet plegen, net voordat hij tot verkoop overgaat. Immers nieuwe investeringen betekenen niet automatisch een omzetvergroting en daarmee samenhangend, een toename van de operationele cashflow (het bedrag dat beschikbaar is voor kapitaalsdekking) !

Vanwege het feit dat bij de waardering bij verkoop aan een soortgelijke ondernemer met name gekeken wordt naar de winst- en verliesrekening (weliswaar in relatie tot het onroerend goed) zal bijvoorbeeld een vervanging van inventarisonderdelen niet direct leiden tot een vergroting van de omzet en daarmee samenhangend de operationele cashflow. Uiteraard houden de koper en de makelaar wel rekening met de gepleegde investeringen, het is alleen de vraag in hoeverre een koper bereid is om de gehele investering terug te betalen. Daarnaast moet de bank of financieringsinstelling ook bereid zijn om meer te financieren (wat de winst- en verliescijfers dan vaak niet toelaten).

In de praktijk gebeurt het helaas toch regelmatig dat er vlak voor een verkoop grote investeringen gedaan worden, waar niet direct een omzetverhoging tegenover staat. Wanneer ernaar gestreefd wordt om de investering in zijn geheel terug te verdienen, is het object daardoor veel moeilijker te verkopen.

Kijk verder ook naar (eventuele) verplichtingen ten aanzien van derden zoals drankafnameverplichtingen van brouwerijen, speelautomatenovereenkomsten, afnameverplichtingen van leveranciers en personele verplichtingen. Een koper heeft het liefst zoveel mogelijk vrijheid om zelf te kunnen beslissen met wie hij zaken doet. Overnemen van langdurige afnameverplichtingen en langdurige personele verplichtingen draagt dan ook niet bij aan een soepele verkoop.

Tenslotte dient opgemerkt te worden wanneer er gestreefd wordt naar de hoogste opbrengst, een verkoper ervoor dient te zorgen dat hij zijn  vergunningen voor elkaar heeft, de financiele administratie op orde is en de financiele stukken zoals jaarrekeningen (bij voorkeur van de afgelopen 3 jaren) beschikbaar zijn.

Kortom een ondernemer dient zich te realiseren dat wanneer hij  tot verkoop of verhuur over wenst te gaan, hij zich (bij voorkeur 3 jaar) van tevoren klaar moet maken !

Wij begeleiden u graag gedurende het gehele verkoopproces en adviseren u daarnaast ook graag in een vroegtijdig stadium hoe u uw bedrijf verkoopklaar kunt maken, zodat u de hoogste opbrengst krijgt. U kunt altijd bellen voor een geheel vrijblijvend gesprek. Tel. 0493-441200.