Stappenplan

Aan de hand van het navolgende stappenplan trachten wij u enig inzicht te geven in de verkoop van uw horecabedrijf:

Kennismaking

Een van onze makelaars bezoekt vrijblijvend uw bedrijf op een voor u gunstig tijdstip (bij voorkeur wanneer het bedrijf gesloten is en niet in het bijzijn van uw personeel) om kennis met u te maken. Onze werkwijze wordt aan u voorgelegd en er wordt u een voorstel gedaan voor de provisie bij verkoop van uw bedrijf.

Waardebepaling
Voordat de verkoopactiviteiten starten, bepalen wij eerste de waarde van uw bedrijf. Om tot de juiste waarde te komen, evalueren wij uw exploitatie op o.a de volgende zaken:
-kwaliteit van de inventaris
-omzet en winst van de laatste jaren
-contracten met personeel
-contracten met brouwerij/groothandel/speelautomatenexploitant en overigen
-huurovereenkomst

-overigen

Nadat u akkoord met de bepaalde waarde en de aan de hand daarvan bepaalde vraagprijs, starten wij de verkoopactiviteiten op.

Inventarisatie

Een van onze makelaars bezoekt uw bedrijf op een voor u gunstig tijdstip (bij voorkeur wanneer het bedrijf gesloten is en/of als er geen personeel aanwezig is) voor het opnemen van alle inventaris die verkocht gaat worden.

Documentatie

Van uw bedrijf wordt een dossier aangelegd met de benodigde bescheiden zoals de winst- en verliesrekeningen, een inventarislijst, vergunningen, personeelscontracten, contracten met brouwerijen, leveranciers en/of speelautomatenexploitanten.

Presentatie

Van u bedrijf wordt een verkoopbrochure gemaakt en uw bedrijf wordt in overleg met u op onze goed bezochte internetsite en andere relevante site geplaatst. Dit kan op een discrete manier (beknopte omschrijving, geen adres) of op een open manier (met foto's en uitvoerige omschrijving).

Benaderen kandidaten

Een groot aantal ingeschreven kandidaten, die op zoek zijn naar een horecabedrijf, worden een voor een bekeken of ze in aanmerking komen voor uw horecabedrijf. Deze worden uitgenodigd voor een persoonlijk onderhoud dan wel wordt er een brochure toegestuurd. Dit gebeurt enkel en alleen bij zoekers die bij ons kantoor bekend zijn en die bewezen hebben vertrouwelijk met deze informatie om te gaan.

Selecteren koper

Indien een zoeker aangeeft interesse in uw bedrijf te hebben en bewezen heeft het financieel ook aan te kunnen, wordt er een afspraak gemaakt voor een bezichtiging in ons bijzijn. Bij verdergaande interesse wordt een aantal documenten vertrouwelijk aan de zoeker toegezonden.

Koopovereenkomst

Nadat u, in overleg met ons, met de aspirant-koper prijsovereenstemming heeft bereikt, wordt door ons een juridisch en bedrijfseconomisch verantwoorde koopovereenkomst opgesteld. Indien dit door beide partijen (en eventuele adviseurs/accountants) bestudeerd en voor akkoord bevonden is, wordt overgegaan tot ondertekening hiervan.

Kopersbegeleiding

De uiteindelijke koper wordt begeleid in de weg naar de bank, gemeente (vergunningen), Kamer van Koophandel, brouwerijen, speelautomatenexploitanten e.d. Indien overeengekomen en na aanbetaling kan de koper door u voor een bepaalde tijd worden ingewerkt.

Overdracht

De uiteindelijke overdracht van uw bedrijf vindt plaats. De inventaris wordt gecontroleerd en alles wordt op naam van koper gesteld. De uiteindelijke leveringsovereenkomst wordt ondertekend en de financiele afwerking vindt plaats.