Pachten / Verpachten

HET PACHTEN OF VERPACHTEN VAN EEN HORECABEDRIJF
 
Het woord pachten komt uit de landbouwsfeer Grondeigenaren lenen hun grond uit aan mensen, die iets in de landbouw willen presteren, maar geen geld hebben om grond te kopen. Zo ontstond het woord pachten. Eigendommen van anderen worden gepacht tegen een bepaalde vergoeding aan de verpachter om daarop of daarin een exploitatie te starten.
 

Het woord pachten is naar de horeca overgevlogen en wordt sedert vele jaren toegepast bij horecatransacties. Tonny Freriks Horeca-makelaars wordt regelmatig benaderd door mensen, die over te weinig eigen geld beschikken om een eigen horecazaak te beginnen en vragen dan naar pachtzaken. Het aanbod van pachtzaken is zeer matig en zo ontstaat geen nivellering tussen vraag en aanbod.

De pacht of huur van een bedrijf is nergens in de wet geregeld. Partijen zijn vrij om te bepalen wat er in het pachtcontract wordt opgenomen, mits het niet in strijd is met de wet en de goede zeden. Het ter beschikking gestelde bedrijf bestaat meestal uit de handelsnaam, goodwill, inventaris en de bedrijfsruimte. Naast het pachten van een bedrijf moet de pachter ook huur betalen voor de bedrijfsruimte en valt daarmee onder de bepalingen in de huurwet voor bedrijfsruimten (art. 1624 BW).

Bij het opstellen van een pachtovereenkomst dient dan ook rekening te worden gehouden met dwingendrechtelijke bepalingen van het huurrecht. Zo zal de pachter, indien hij voor een periode langer dan twee jaar pacht, recht hebben op een huurperiode van 2 x 5 jaren en kan hij om de vijf jaren de Kantonrechter vragen om vaststelling van de nieuwe pachtprijs.

Een andere dwingendrechtelijke bepaling is het arbeidsrecht (art. 7:663 BW). De pachter is verplicht de arbeidsrelatie met het personeel, dat bij het te verpachten bedrijf werkzaam is, voort te zetten.

In het pachtcontract kunnen partijen nog allerlei belangrijke punten opnemen. Wij denken daarbij voor wiens rekening moet versleten of kapotte inventaris vervangen worden. Wat zijn de onderhouds- verplichtingen van de pachter. Wanneer de verpachter de bedrijfsruimte huurt, dient hij schriftelijke toestemming tot verpachten van de verhuurder te hebben. Het is hetzelfde als met een koophuis, waarop nog hypotheek rust. De eigenaar van het koophuis mag zijn huis niet verhuren zonder toestemming van de bank.

Pachten kan een tijdelijke oplossing voor de pachter zijn. Kan hij in zijn pachtperiode een goede exploitatie opzetten en daardoor goed verdienen, dan kan hij een deel van zijn verdienste opzij zetten om later een eigen bedrijf te kunnen kopen.

Voor meer informatie over pachten en alles wat daarom heen zit, kunt u terecht bij Tonny Freriks Horeca-makelaars.